Technické vybavení:
Infrastruktura
Elektřina ANO
Pitná voda ANO
Užitková voda ANO
Kanalizace ANO
Telefonní linky, Datové linky ANO

Další možnosti nájemních hal na vyžádání.

Vyberte halu:
PRONAJATO

Hala 2.1.2 (fotografie)
PRONAJATO
Hala 2.3.1 (fotografie)
PRONAJATO
Hala 2.3.2 (fotografie)
PRONAJATO
Hala 2.4.2 (fotografie)
PRONAJATO
Hala 2.6.1 (fotografie)
PRONAJATO
Hala 2.6.3 (fotografie)
Zastavěná plocha: 5 289,0 m2
Využitelná plocha - výroba: 4 688,0 m2
Využitelná plocha - admin: 786,0 m2
Světlá výška  
Výrobní hala: 8,3 m
Administrativa (vestavek): 3 m
Samostatně stojící jednopodlažní celek, rozdělena ve středu požární stěnou s propojovacími dvoukřídlými vraty na dvě části A a B, které jsou zrcadlově totožné včetně vestavků. Každá část haly je zcela nezávislá.

2 NP - dvoupodlažní – kanceláře, šatny, sociální zařízení, technické zázemí objektu.

Zastavěná plocha: 3 102,0 m2
Využitelná plocha - výroba:
Díl I 654,57 m2
Díl II 677,17 m2
Díl III 678,35 m2
Díl IV 685,22 m2
Využitelná plocha - admin:
vest. A   1.NP   54,30 m2
                      2.NP   48,80 m2
vest. C   1.NP   57,60 m2
                      2.NP   50,60 m2
Světlá výška  
Výrobní hala: 6,30 m
Administrativa (vestavek): 2,60 m
Samostatně stojící jednopodlažní celek, rozdělen na čtyři samostatné části oddělené požární sádrokartonovou stěnou vč. vestavku v každé části. Technické zázemí je společné pro všechny čtyři části.

Součástí každého dílu je dvoupodlažní vestavek – (kanceláře, denní místnost, šatny, sociální zařízení) – objekty jsou zděné z porothermového zdiva tl. 240 a 300 mm.

Zastavěná plocha: 6 118,0 m2
Využitelná plocha - výroba:
Díl I 437 m2           Díl V 883 m2
Díl II 465 m2   Díl VI 887 m2
Díl III 463 m2   Díl VII 884 m2
Díl IV 467 m2   Díl VIII 893 m2
Využitelná plocha - admin:
vest. A-5 ks   1.NP   54,30 m2
                      2.NP   48,80 m2
vest. B-1 ks   1.NP   57,60 m2
                      2.NP   49,70 m2
vest. C-2 ks   1.NP   57,60 m2
                      2.NP   50,60 m2
Světlá výška  
Výrobní hala: 7,7 m
Administrativa (vestavek): 2,60 m
Jednopodlažní celek skládající se ze dvou částí navzájem výškově posunutých o 2,00 m a dále rozdělený na osm samostatných části oddělených požárními sádrokartonovými stěnami vč. vestavků v každé části. Technické zázemí je společné pro všech osm částí.

Součástí každého dílu je dvoupodlažní vestavek – (kanceláře, denní místnost, šatny, sociální zařízení) – nosné stěny zděné z porothermového zdiva tl. 240 a 300 mm a příčky z porobetonových tvárnic tl. 100 a 150 mm.

Zastavěná plocha: 2 665,0 m2
Využitelná plocha - výroba: 2 465,0 m2
Využitelná plocha - admin: 281,7 m2
Světlá výška  
Výrobní hala: 7 m
Administrativa (vestavek): 1.NP: 2,85 m
2.NP: 2,70 m
Dvoulodní hala o rozponu vazníku 18,00 m jako samostatně stojící jednopodlažní celek včetně vestavku.

Součástí haly je dvoupodlažní vestavek - (kanceláře, denní místnost, šatny, sociální zařízení) – objekt je zděný z porothermového zdiva.

Zastavěná plocha: 3 547,0 m2
Využitelná plocha - výroba: 3 349,0 m2
Využitelná plocha - admin: 283,0 m2
Světlá výška  
Výrobní hala: 7 m
Administrativa (vestavek): 3 m
Samostatně stojící jednopodlažní celek s vestavkem umístěným uvnitř haly.

Součástí haly je dvoupodlažní vestavek – kanceláře, šatny, sociální zařízení, technické zázemí objektu.

Zastavěná plocha: 1 787,0 m2
Využitelná plocha - výroba: 1 604,0 m2
Využitelná plocha - admin: 282,0 m2
Světlá výška  
Výrobní hala: 7 m
Administrativa (vestavek): 3 m
Samostatně stojící jednopodlažní celek s vestavkem umístěným uvnitř haly.

Součástí haly je dvoupodlažní vestavek – kanceláře, šatny, sociální zařízení, technické zázemí objektu.